A project of the Santa Clara County Planning Collaborative

A project of the Santa Clara County Planning Collaborative

Câu chuyện ADU của Hạt Santa Clara

Tiêu điểm trên Real ADU

Tìm kiếm tất cả các câu chuyện đã dịch?

阿迪蒂和阿什瓦特

为家人提供就近服务和隐私保护

Aditi & Ashwath

家庭的鄰近性和隱私性

Aditi y Ashwath

Proximidad e intimidad para la familia

अदिति और अश्वथ

परिवार के लिए निकटता और गोपनीयता

Aditi & Ashwath

Proximity and Privacy for Family

Aditi &; Ashwath

Sự gần gũi và riêng tư cho gia đình

Susan

A Studio Home in the South Bay

Susan

Một ngôi nhà studio ở South Bay

苏珊

南湾的工作室住宅

蘇珊

南灣的單間住宅

Các câu chuyện khác từ khắp California

Tom, Joe, & Juanita

Multi-Generational Living for Tenants

Tom, Joe và Juanita

Cuộc sống đa thế hệ cho khách thuê

Tom, Joe y Juanita

Vida multigeneracional para los inquilinos

Victor and Clarissa

Investing in a New Home

Victor và Clarissa

Đầu tư vào một ngôi nhà mới

Victor y Clarissa

Invertir en una vivienda nueva

Brenda and Donal

Providing Housing for Teachers

Brenda y Donal

Proporcionar alojamiento a los profesores

Brenda và Donal

Cung cấp nhà ở cho giáo viên

Joni y Scott

Independencia habitacional para el hijo con necesidades especiales

Bạn đã sẵn sàng ADU chưa?

Chúng tôi có các nguồn lực để giúp bạn ở mọi bước, từ những suy nghĩ ban đầu cho đến khi chuyển đến.

Hãy làm điều này!

Bắt Đầu

Skip to content