A project of the Santa Clara County Planning Collaborative

A project of the Santa Clara County Planning Collaborative

Chi phí để xây dựng một ADU là bao nhiêu?

Máy tính ADU của Hạt Santa Clara là một nơi tuyệt vời để bắt đầu khi phát triển ngân sách. Nó cung cấp ước tính sơ bộ về chi phí và thu nhập và sẽ giúp bạn hiểu các lựa chọn có thể ảnh hưởng đến ngân sách của bạn như thế nào theo thời gian. Nói chung, sẽ rất hữu ích khi tránh có tổng ngân sách cố định trong đầu khi bạn khám phá các lựa chọn của mình. Chi phí để xây dựng một ADU thường dao động từ $ 30,000 cho một JADU chuyển đổi nội thất đơn giản, đến $ 400,000 + cho một ADU tách rời lớn với kết thúc cao cấp trên một lô sườn đồi. Chi phí cho mỗi foot vuông là một cách tốt để ước tính, mặc dù điều này cũng có thể thay đổi - một trình giữ chỗ rất thô để bạn sử dụng là $ 400-550 mỗi foot vuông để xây dựng ("chi phí cứng") và thiết kế và phí ("chi phí mềm"), tùy thuộc vào thiết kế của bạn và vật liệu bạn chọn.

Xem thêm chi tiết về chi phí - bao gồm thiết kế, cấp phép và xây dựng - trong Sách hướng dẫn ADU của chúng tôi.

Get all your questions answered.

Skip to content