A project of the Santa Clara County Planning Collaborative

A project of the Santa Clara County Planning Collaborative

Sách hướng dẫn &; Bài tập ADU

Hướng dẫn của bạn cho từng bước của quy trình adu

Tài nguyên miễn phí này là hướng dẫn từng bước để xây dựng ADU ở Hạt Santa Clara cùng với các mẹo hữu ích về việc tìm cảm hứng thiết kế, tài chính, thuê chuyên gia, giám sát xây dựng và hơn thế nữa!

Chỉ bài tập: Các bảng tính hữu ích đi kèm với Sách hướng dẫn – tải xuống và điền dưới dạng PDF hoặc in tại nhà. 

Bạn muốn in Sách hướng dẫn tại nhà?

Tải xuống phiên bản in thân thiện của chúng tôi – hầu hết các hình ảnh bị xóa, sử dụng mực tối thiểu, lề đầy đủ.

Skip to content