A project of the Santa Clara County Planning Collaborative

A project of the Santa Clara County Planning Collaborative

Thư viện kế hoạch ADU

Đến sớm

Tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng cách chọn một bộ kế hoạch hiện có và kết nối trực tiếp với kiến trúc sư, nhà thiết kế hoặc công ty. Một số kế hoạch thậm chí có thể được “xem xét trước” để tuân thủ mã bởi Nhân viên Quy hoạch và Xây dựng địa phương của bạn!

Skip to content