A project of the Santa Clara County Planning Collaborative

A project of the Santa Clara County Planning Collaborative

Xây dựng nhỏ và tạo sự khác biệt lớn

CHƯA BAO GIỜ LÀ THỜI ĐIỂM TỐT HƠN ĐỂ XÂY DỰNG MỘT ĐƠN VỊ NHÀ Ở PHỤ KIỆN (ADU) Ở HẠT SANTA CLARA.

Liên kết nhanh

TÀI NGUYÊN CHO TỪNG BƯỚC CỦA CON ĐƯỜNG

HỖ TRỢ TẤT CẢ QUẬN SANTA CLARA

Santa Clara ADU là gì?

Santa Clara ADU là một nỗ lực hợp tác của tất cả các thành phố Santa Clara và Hạt Santa Clara, do Tổ chức Hợp tác Quy hoạch Quận Santa Clara hợp tác với Hiệp hội Thành phố Hạt Santa Clara dẫn đầu. Những tài nguyên này hỗ trợ tất cả cư dân của Hạt Santa Clara trong suốt quá trình xây dựng Đơn vị Nhà ở Phụ kiện (ADU).

Lợi ích của ADU

cộng đồng.

những người thân yêu.

tài sản của bạn.

thế hệ tiếp theo.

môi trường.

Hạt Santa Clara.

Câu chuyện ADU có thật

Tìm hiểu ADU bằng cách đọc những câu chuyện về những gì hàng xóm của bạn đang xây dựng.

Skip to content