Một dự án của Santa Clara County Planning Collaborative

Còn số tiền tôi có thể kiếm được khi thuê ADU thì sao?

Thu nhập cho thuê là một lợi ích lớn của việc có ADU hoặc JADU trên tài sản của bạn - đối với nhiều người, nó mang lại sự linh hoạt trong ngân sách của họ hoặc cơ hội để tăng tiền tiết kiệm của họ. Nói chung, bạn không thể thuê ADU của mình dưới 30 ngày tại một thời điểm (ví dụ: AirBnB, Vrbo). Máy Tính ADU của Hạt Santa Clara có thể giúp bạn ước tính thu nhập cho thuê có thể được tạo ra bởi đơn vị mới của bạn.

Nhận tất cả các câu hỏi của bạn được trả lời.

Skip to content