Một dự án của Santa Clara County Planning Collaborative

Khi nào tôi cho Thành phố xem thiết kế của mình?

Khi bạn đã thiết lập một thiết kế với kiến trúc sư / nhà thiết kế của mình, bạn nên thảo luận với nhân viên Thành phố để họ có thể chỉ ra bất kỳ vấn đề nào trước khi bạn chuẩn bị đơn đăng ký.

Tùy thuộc vào thành phố, bạn có thể sắp xếp một cuộc hẹn để nói chuyện với người lập kế hoạch hoặc đi bộ đến Quầy Quy hoạch hoặc Trung tâm Giấy phép. Để biết thông tin liên hệ, hãy xem Quy tắc và Liên hệ ADU cục bộ.

Đây cũng là thời điểm tốt để liên hệ với các cơ quan tiện ích (nước, cống rãnh, khí đốt, v.v.) để hỏi về các yêu cầu cơ sở hạ tầng của họ và xác nhận phí kết nối và dịch vụ.

Nhận tất cả các câu hỏi của bạn được trả lời.

Skip to content