Một dự án của Santa Clara County Planning Collaborative

Làm cách nào để tìm nhà thầu?

Nếu bạn không sử dụng một công ty thiết kế / xây dựng, bạn sẽ cần phải tìm một nhà thầu để đảm nhận giai đoạn xây dựng ADU của bạn.

Đầu tiên, bạn sẽ mời thầu. Xem Sách hướng dẫn của chúng tôi để biết thêm chi tiết về những gì bạn muốn thấy trong giá thầu, những tài liệu nào khác cần thu thập từ các nhà thầu tiềm năng và những gì cần tìm kiếm ở các ứng cử viên đấu thầu của bạn. Bạn sẽ muốn nhận được ít nhất ba giá thầu để so sánh.

Khi bạn có giá thầu, bạn có thể bắt đầu chọn nhà thầu của mình. Xem Sách hướng dẫn của chúng tôi để biết thêm chi tiết về cách so sánh giá thầu và chọn tùy chọn tốt nhất cho bạn.

Trước khi bạn thuê một nhà thầu, hãy đảm bảo kiểm tra giấy phép và bảo hiểm của họ và khi họ đưa cho bạn một hợp đồng, hãy xem xét mọi thứ một cách cẩn thận. Xem Sách hướng dẫn của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Nhận tất cả các câu hỏi của bạn được trả lời.

Skip to content