Một dự án của Santa Clara County Planning Collaborative

Những giấy phép nào được yêu cầu đối với ADU và JADU?

Việc nộp đơn là khác nhau ở mỗi thành phố. Một số có cổng thông tin trực tuyến trong khi những người khác yêu cầu nhiều bộ bản sao giấy trên các kích cỡ giấy khác nhau. Một số thành phố yêu cầu một gói ứng dụng, trong khi các quy trình khác yêu cầu các quy trình riêng biệt từ các bộ phận Quy hoạch và Xây dựng. Kiểm tra với Thành phố của bạn để xác nhận quy trình và yêu cầu nộp đơn và để biết chi tiết về các tài liệu giấy phép.

Nhận tất cả các câu hỏi của bạn được trả lời.

Skip to content