Một dự án của Santa Clara County Planning Collaborative

Sự khác biệt giữa ADU được xây dựng tại chỗ và ADU đúc sẵn hoặc sản xuất là gì?

Trang web xây dựng / Truyền thống: Một ADU được xây dựng theo truyền thống được thiết kế và xây dựng đặc biệt theo sở thích và tài sản của bạn và được xây dựng tại chỗ ("cây gậy được xây dựng"). Tùy chọn này cho phép rất nhiều tùy chỉnh và thay đổi nhỏ hơn được thực hiện trong suốt quá trình xây dựng.

Đúc sẵn / bảng điều khiển / mô-đun: Các ADU này được xây dựng một phần hoặc chủ yếu trong một nhà máy, sau đó được vận chuyển đến địa điểm của bạn để được lắp ráp cùng nhau. Đôi khi công ty sẽ bao gồm tất cả các dịch vụ trong phí của họ ("chìa khóa trao tay"), bao gồm trợ giúp cấp phép và tất cả các nhiệm vụ xây dựng tại chỗ (ví dụ: đặt nền móng, kết nối tiện ích, v.v.). Những lần khác, bạn sẽ cần thuê thêm các chuyên gia để giúp đỡ.

Nhận tất cả các câu hỏi của bạn được trả lời.

Skip to content