Một dự án của Santa Clara County Planning Collaborative

Sự khác biệt giữa ADU và JADU là gì?

Đơn vị nhà ở phụ kiện (ADU) có nhiều hình dạng và kích cỡ nhưng luôn là một ngôi nhà khép kín thường nhỏ hơn ngôi nhà chính và là một phần hợp pháp của cùng một tài sản. Họ phải có nhà bếp, phòng tắm và nơi ngủ, và thường dao động từ các studio dưới 500 đến 1.000 foot vuông với nhiều phòng ngủ.

Đơn vị nhà ở phụ kiện cơ sở (JADU) nằm trong phạm vi nhà của bạn (hoặc nhà để xe kèm theo) và dưới 500 feet vuông. Họ có thể chia sẻ phòng tắm với nhà chính và / hoặc có một nhà bếp hiệu quả (thường là bồn rửa, thiết bị nhỏ hơn và quầy) Chi phí xây dựng cho JADU thường thấp hơn nhiều. Trong hầu hết các trường hợp, chủ sở hữu tài sản phải sống tại chỗ trong nhà chính hoặc JADU.

Luật tiểu bang hiện cho phép chủ nhà có cả JADU và ADU thông thường trên tài sản của họ.

Nhận tất cả các câu hỏi của bạn được trả lời.

Skip to content