Một dự án của Santa Clara County Planning Collaborative

Tôi có cần phải nói với hàng xóm của tôi không?

Bạn không bắt buộc phải nói với hàng xóm về ADU của mình, nhưng luôn luôn là một ý tưởng tốt để liên lạc với họ sớm trong quá trình này. Dự án của bạn sẽ chạy trơn tru hơn nếu họ được thông báo và họ có thể có những ý tưởng tuyệt vời cho dự án của bạn!

Nếu bạn sống trong Hiệp hội Chủ nhà hoặc Khu phố (HOA), hãy nói chuyện với đại diện hoặc hội đồng quản trị của bạn sớm trong quá trình này. Họ không thể ngăn bạn xây dựng hoặc thuê ADU, nhưng họ có thể có các hướng dẫn bạn cần biết để thiết kế và xây dựng. Tùy thuộc vào nơi bạn sống, nhân viên có thể yêu cầu xem đánh giá bằng văn bản từ HOA của bạn.

Nhận tất cả các câu hỏi của bạn được trả lời.

Skip to content