Một dự án của Santa Clara County Planning Collaborative

Tôi có cần thêm chỗ đậu xe không?

Bãi đậu xe ít được quan tâm hơn nhiều so với trước đây. JADU không yêu cầu chỗ đậu xe. Kiểm tra Quy tắc ADU địa phương và nói chuyện với nhân viên của bạn để xem ADU có yêu cầu đỗ xe hay không. Không cần bãi đậu xe mới nếu ADU:

  1. Trong vòng 1/2 dặm khoảng cách đi bộ để quá cảnh (bao gồm cả phà);
  2. Trong một quận có ý nghĩa kiến trúc hoặc lịch sử;
  3. Giấy phép đậu xe trên đường phố là bắt buộc và không được cung cấp cho người cư ngụ của ADU;
  4. Nằm trong một khối truy cập chia sẻ xe hơi, hoặc
  5. Được xây dựng như một phần của một ngôi nhà mới.

Kiểm tra Quy tắc ADU địa phương để xem bãi đậu xe nào có thể được yêu cầu.

Nhận tất cả các câu hỏi của bạn được trả lời.

Skip to content