Một dự án của Santa Clara County Planning Collaborative

Tôi phải làm gì đầu tiên?

Nơi tốt nhất để bắt đầu là suy nghĩ về những gì bạn muốn, hiểu mục tiêu và mối quan tâm của bạn và xem xét các ADU khác để lấy cảm hứng. Khi bạn có một số ý tưởng trong đầu, bạn có thể xem xét ngân sách của mình và chuyển sang Tìm hiểu các Quy tắc để tìm ra những gì bạn có thể xây dựng trên tài sản của mình.

Bạn cũng có thể sử dụng tài nguyên Process-At-A-Glance của chúng tôi để biết tổng quan về các bước và một số vấn đề ban đầu cần xem xét khi bạn bắt đầu.

Nhận tất cả các câu hỏi của bạn được trả lời.

Skip to content