Một dự án của Santa Clara County Planning Collaborative

3 Ngân sách &; Tài chính


NGÂN SÁCH CỦA BẠN
là một trong những phần quan trọng nhất trong dự án ADU của bạn. Bạn sẽ cần phải cân bằng thiết kế với những gì bạn có thể đủ khả năng, nhưng cũng xem xét thu nhập cho thuê tiềm năng. Đánh giá tài chính của bạn sớm, sau khi bạn đã học được những gì bạn có thể xây dựng và trước khi bạn thuê và bắt đầu làm việc với nhóm thiết kế của bạn.

Hỏi đáp

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp nhất về ADU cơ bản:

TỪNG BƯỚC

Lập ngân sách cho ADU của bạn

LƯU Ý:

Ước tính chi phí dự án của bạn

Sẽ rất hữu ích khi tránh có tổng ngân sách cố định trong đầu khi bạn khám phá các lựa chọn của mình. Máy tính ADU của Hạt Santa Clara là một nơi tuyệt vời để bắt đầu khi phát triển ngân sách. Nó cung cấp ước tính sơ bộ về chi phí và thu nhập cho thuê tiềm năng và sẽ giúp bạn hiểu các lựa chọn có thể ảnh hưởng đến ngân sách của bạn như thế nào theo thời gian. Sách hướng dẫn của chúng tôi cũng có thông tin bổ sung để giúp bạn thực hiện bước này và Bài tập ADU của chúng tôi cung cấp một số câu hỏi để hỏi và không gian để ghi lại suy nghĩ của bạn.

Công cụ hữu ích

Đánh giá các lựa chọn tài chính

Nhiều chủ nhà sử dụng kết hợp các lựa chọn để tài trợ cho ADU của họ, như tiền tiết kiệm và tài sản của chính họ, tiền từ gia đình và / hoặc các khoản vay. Chúng tôi khuyên bạn không nên bắt đầu xây dựng mà không có kế hoạch tài chính của bạn. Hãy chắc chắn để yếu tố trong thu nhập cho thuê tiềm năng vì nó sẽ là một nguồn để trả nợ bất kỳ khoản vay. Máy Tính ADU của Hạt Santa Clara có thể giúp ước tính thu nhập. Bài tập ADU của chúng tôi có thể giúp bạn đánh giá các lựa chọn của mình.

Các lựa chọn tài chính bao gồm:

  • Tiết kiệm tiền mặt hoặc tài sản lưu động khác
  • Các khoản vay từ gia đình hoặc bạn bè
  • Vốn chủ sở hữu nhà
  • Các khoản vay từ người cho vay

Công cụ hữu ích

Skip to content