Một dự án của Santa Clara County Planning Collaborative

Sự tiếp xúc

Nhận trợ giúp với dự án adu của bạn

Liên hệ với Thành phố của bạn để biết thêm thông tin về các quy tắc, giấy phép và các chi tiết khác. 

Xem Quy tắc ADU và Thông tin liên hệ để biết chi tiết liên hệ. 

Hợp tác lập kế hoạch cộng đồng

Chúng tôi xây dựng các công cụ sáng tạo và giải pháp chính sách thiết thực cho các chương trình Đơn vị Nhà ở Phụ kiện.

Community Planning Collaborative là một nhà lãnh đạo quốc gia trong việc tạo ra các chính sách và công cụ giúp chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các Đơn vị Nhà ở Phụ kiện (ADU). Chúng tôi đi tiên phong trong một bộ tài liệu ADU từng đoạt giải thưởng và có kiến thức sâu rộng về luật ADU. Chúng tôi hợp tác với khách hàng của mình để thiết kế và hỗ trợ các chương trình tùy chỉnh đôi bên cùng có lợi – giúp phát triển ADU dễ dàng hơn cho cả chủ nhà và nhân viên. Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm và phát triển giải pháp phù hợp cho cộng đồng của bạn.

Skip to content