Một dự án của Santa Clara County Planning Collaborative

Câu chuyện ADU

ADU thực từ Santa Clara và trên khắp California

Aditi &; Ashwath

Sự gần gũi và riêng tư cho gia đình

Susan

Một ngôi nhà studio ở South Bay

Tom, Joe và Juanita

Cuộc sống đa thế hệ cho khách thuê

Victor và Clarissa

Đầu tư vào một ngôi nhà mới

Brenda và Donal

Cung cấp nhà ở cho giáo viên

Joni &; Scott

Độc lập về nhà ở cho con trai có nhu cầu đặc biệt

Máy mài

Nắm bắt sự thay đổi, xây dựng kết nối

Julie và Tim

Thu hẹp quy mô để có lối sống và du lịch linh hoạt

Skip to content